Pradedamas rengti žemės sklypų( kadastriniai Nr. 0101/0011:217 ir 0101/0011:214 ), Vaidilutės g.,formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų( kadastriniai Nr. 0101/0011:217 ir 0101/0011:214 ), Vaidilutės g.,formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypų kadastriniai Nr. 0101/0011:214 ir 0101/0011:217, bendras plotas 0.1706 ha., esančių Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus m., Vaidilutės g. formavimo ir pertvarkymo projektas.

• Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0011:214 ir 0101/0011:217) esantys Vaidilutės g., Vilniaus miestas, Vilniaus m. savivaldybėje, bendras plotas – 0,1706 ha.

• Žemės sklypo iniciatoriai – Danuta Trombačik“

• Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Perdalyti kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-09-21 įsakymas Nr.A30-2707, Vilniaus miesto plėtros departamento 2015-09-24 išduoti reikalavimai Nr.A648-492/15(2.14.2.12-MP8) rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengėjas, adresas ir telefonai:

UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius,

Tel.: +370 605 70770, +370 620 88985, +370 614 53097 el. paštas: info@ntprojektai.lt

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2015 m. gruodžio mėn. 19 d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu)

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. gruodžio mėn. 19 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. gruodžio 9 – gruodžio 19 dienomis.