Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:637 ir Nr. 0101/0158:664) buvusiame Nemėžio kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti 23 700 (dvidešimt trijų tūkstančių septynių šimtų) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:637) ir 10 913 (dešimties tūkstančių devynių šimtų trylikos) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:664) buvusiame Nemėžio kaime formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus, pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Pertvarkomos teritorijos schema.