Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0115:150 ir Nr. 0101/0155:247) Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0115:150 ir Nr. 0101/0155:247) Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-26 įsakymas Nr. 30-891 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0115:150 ir Nr. 0101/0155:247) Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589