Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:870, 0101/0162:871 ir Nr. 0101/0162:276) Trakų Vokės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:870, 0101/0162:871 ir Nr. 0101/0162:276) Trakų Vokės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-06 įsakymas Nr. 30-1399 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:870, 0101/0162:871 ir Nr. 0101/0162:276) Trakų Vokės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589