Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1238 ir Nr. 0101/0167:1450) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-202 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1450 ir Nr. 0101/0167:1238) plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Rengimo tikslai – sujungti du žemės sklypus ir juos padalyti, pakeisti suformuotų sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kitų žemės ūkio paskirties sklypų daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476