Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:148 ir Nr. 0101/0167:211) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:148 ir Nr. 0101/0167:211) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. 30-3779 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:148 ir Nr. 0101/0167:211) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą bei nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589