Pradedamas rengti žemės sklypų Malūnų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. 30-67 „Dėl žemės sklypų Malūnų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naujus kitos paskirties atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.