Pradedamas rengti žemės sklypų P. Vileišio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-245 „Dėl žemės sklypų P. Vileišio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti du naujus kitos paskirties atskirųjų želdynų teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdų valstybinės žemės sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.