Pradedamas rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalusis planas

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2165/22 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ ir 2022-09-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-3476/22 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-23 įsakymo Nr. A30-2165/22 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“ pradedamas rengti detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-23 VMSA direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2165/22;  2022-09-15 VMSA direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3476/22

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Pilaitės seniūnijoje Pakluonės g. (kad. Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619, Nr. 0101/0167:1419).
Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,98 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus padalinant žemės sklypus, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės sklypams naudojimo būdus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais, nustatyti urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus, statybos ribas bei statybos zonas, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-562.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2165/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba;
4. 2022-09-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3476/22.

Nuoroda:

Skelbimas_2022-10-25

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ