Pradedamas rengti žemės sklypų Pergalės g. 40 (kadastro Nr. 0101/0064:836, Pergalės g. 40A (kadastro Nr. 0101/0064:179), Pergalės g. 42 (kadastro Nr. 0101/0064:181), sklypo (kadastro Nr. 0101/0064:180) ir gretimos teritorijos detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-632)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: žemės sklypų Pergalės g. 40 (kadastro Nr. 0101/0064:836), Pergalės g. 40A (kadastro Nr. 0101/0064:179), Pergalės g. 42 (kadastro Nr. 0101/0064:181), sklypo (kadastro Nr. 0101/0064:180) ir gretimos teritorijos detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 4,93 ha teritorija, žemės sklypai (Pergalės g. 40, kadastro Nr. 0101/0064:836, Pergalės g. 40A, kadastro Nr. 0101/0064:179, Pergalės g. 42, kadastro Nr. 0101/0064:181 ir kadastro Nr. 0101/0064:180) ir gretima teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-17 įsakymas Nr. A30-2554/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-06-28 Nr. A615-139/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, į.k. 304161502, adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: suformuoti laisvos valstybinės žemės sklypą, suformuotame žemės sklype nustatyti kitą žemės naudojimo paskirtį ir galimus naudojimo būdus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, taip pat visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-632) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas_įsakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ