Pradedamas rengti žemės sklypų Rugių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. 30-65 „Dėl žemės sklypų Rugių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.