Pradedamas rengti žemės sklypų Savanorių pr. 174A (kadastro Nr. 0101/0069:145 ir Nr. 0101/0069:139) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų Savanorių pr. 174A (kadastro Nr. 0101/0069:145 ir Nr. 0101/0069:139) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 įsakymas Nr. A30-2068 ,,Dėl žemės sklypų Savanorių pr. 174A (kadastro Nr. 0101/0069:145 ir Nr. 0101/0069:139) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslas – sujungti minėtus sklypus į vieną.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476