Pradedamas rengti žemės sklypų Smėlynės Sodų 4-oji g. 21 ir Smėlynės Sodų 4-oji g. 19 ( kad. Nr. 0101/0007:1860 ir kad. Nr. 0101/0007:5785) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vilniaus miesto savivaldybei PRANEŠIMAS 2015-03-12 Prašau įdėti žemiau nurodytą tekstą į Vilniaus miesto savivaldybės internetinį tinklapį apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus m., Antakalnio sen., Smėlynės Sodų 4-oji g. 21 ir Smėlynės Sodų 4-oji g. 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Antakalnio sen., Smėlynės Sodų 4-oji g. 21 ir Smėlynės Sodų 4-oji g. 19., kad. Nr. 0101/0007:1860 ir kad. Nr. 0101/0007:5785 formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo pagrindas – įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. nr0101/0007:1860, 0101/0007:5785) formavimo ir pertvarkymo projektą išduotas 2014-11-20, Nr. 30-3430. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai išduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2014-11-26 Nr.A648-578. Planavimo tikslas – sujungti du besiribojančius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną. Organizatoriai – Vilniaus m. savivaldybė Iniciatorius – Irma Zubkevičiūtė Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 865556535, el. paštas: jurate@geobaltija.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. kovo mėn 27 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. kovo 12 – kovo 27 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius. Proj.Autorė Jūratė Ciesiūnaitė