Pradedamas rengti žemės sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano (Nr. 2023) ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano (Nr. 339) sprendinių keitimas

DĖL PRADEDAMO RENGTI SKLYPŲ ŠVITRIGAILOS G. 13/42 DETALIOJO PLANO IR KVARTALO TARP KAUNO, VYTENIO, NAUGARDUKO IR ŠVITRIGAILOS GATVIŲ SKLYPŲ PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano (Nr. 2023) ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano (Nr. 339) sprendinių keitimas. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3281 ha ir 0,1538 ha Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. A30-3254, 2016-12-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2075/16(3.1.36-TD2). Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungiant sklypus ir nustatant komercinės paskirties naudojimo būdą, nustatyti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53 (K. Buivydas). Planavimo iniciatorius: UAB „Vilbra“, įmonės kodas 123507120, Švitrigailos g. 11b, 03228 Vilnius, tel. 861499589, el. p: [email protected]. Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, Pamėnkalnio g. 32-5, Vilnius, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: [email protected] ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.