Pradedamas rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypų Kęstučio g. 40 (kadastro Nr. 0101/0031:338) ir Kęstučio g. 42 (kadastro Nr. 0101/0031:139) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad pradedamas rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypų Kęstučio g. 40 (kadastro Nr. 0101/0031:338) ir Kęstučio g. 42 (kadastro Nr. 0101/0031:139) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „ELDK“, atstovaujama direktoriaus Vaido Stoškaus, adresas M. Valančiaus g. 7-57, LT-03158 Vilnius, tel. 8 611 77111.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sklypų Kęstučio g. 40 (kadastro Nr. 0101/0031:338) ir Kęstučio g. 42 (kadastro Nr. 0101/0031:139) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, sujungti sklypus, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). Planuojamos teritorijos plotas 0,2091 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-01-07 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypų Kęstučio g. 40 (kadastro Nr. 0101/0031:338) ir Kęstučio g. 42 (kadastro Nr. 0101/0031:139) sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-47/21. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas. Skelbimas_pradedamas (1)Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-16.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Žvėryno seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-16.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

PV Asta Kariniauskienė

Nuoroda:

Kestucio (1)

Darbų+programa

Skelbimas_pradedamas (1)