Pradedamas rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-1125)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių sklype Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367) koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-05 įsakymas Nr. A30-4629/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-12-12 Nr. A615-251/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Eventus Pro“, juridinio asmens kodas 300591759, Gvazdikų g. 4, Vilnius, tel. + 370 5 212 30 75, el. p.  info@eventuspro.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, pakeisti ir nustatyti žemės sklypui privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1125) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

10542

VMS+įsakymas+dėl+Blindžių+g.+24A+DP+koregavimo_221205

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ