Pradedamas rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-634)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-634)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-04-12 įsakymas Nr. A30-1429/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V ,,Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070):
nustatyti užstatymo intensyvumą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-634) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Nuoroda:

Įsakymas+ir+planavimo+darbų+programa