Pradedamas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių g. (kadastro nr. 0101/0031:299) inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių g. (kadastro nr. 0101/0031:299). TPD Nr. K-VT-13-22-154

Planuojama teritorija, plotas: Žemės sklypai Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklypas Elnių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0031:299), plotas 0,2817 ha
Nagrinėjama teritorija: apie 1,05 ha teritorija tarp Stirnų g., Lūšių g. ir Elnių g. atitinkanti kvartalo apibrėžimą
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas nr. A30-227/22 (2022-01-18) Dėl leidimo inicijuoti žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Elnių g. 26 (kadastro nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių g. (kadastro nr. 0101/0031:299).
Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypuose Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0031:299): sujungti sklypus, nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000 (trumpasis numeris – 1664), el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Orner“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ARCHICOM, Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), LT-10304, Vilnius, PV Donatas Černeckis. Kontaktinis asmuo: PV Donatas Černeckis tel. 8 (620) 66000, el.p. donatas@archicom.lt
Papildomi planavimo uždaviniai ir papildomi reglamentai: Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų
Tyrimai ir galimybių studijos: Nereikalingos
SPAV reikalingumas: Nereikalingas (pagal Nutarimą Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 967, aktualią redakciją)
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nereikalingas.
Detaliojo planavimo koregavimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: Nereikalingas.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Detaliojo plano koregavimas viešinamas bus atliekamas vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų aktualia redakcija
Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su rengiamu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2022-05–12 iki detalaus plano rengimo viešinimo procedūros pabaigos UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., kontaktinis asmuo – D. Černeckis tel. 82066000, www.tpdris.lt sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-154).
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-08-29 iki 2022-09–12 imtinai UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Černeckis, tel. 82066000, Žvėryno seniūnijos patalpose, adresu Sėlių g. 39. Taip pat detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas nuo 2022-08-19 bus patalpinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS sistemoje Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-154).
Sprendinių vieša ekspozicija: vyks nuo 2022-08-29 iki 2022-09-12 imtinai Žvėryno seniūnijos patalpose, Sėlių g. 39, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu. Su sprendiniai galima bus susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-154)
Pasikeitus susipažinimo su koreguojamo teritorijų planavimo dokumentų laikotarpiui, informaciją apie naują viešinimo procedūrų laiką bus pranešta atskirai.
Viešas svarstymas: Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas susirinkimas įvyks 2022-09-12 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda:
http://detalusplanas-elniug.zoomtv.lt/
Pasikeitus viešojo svarstymo datai ir laikui, informaciją apie naują viešojo svarstymo laiką bus pranešta atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) visą, rengimo ir susipažinimo su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką, iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo viešinimo procedūrų pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas+Programa+Planas