Pradedamas rengtiapie 163285 kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo proejektas

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 163285 (vieno šimto šešiasdešimt trijų tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių) kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:1079, Nr. 0101/0101:1202, Nr. 0101/0101:613, Nr. 0101/0101:720, Nr. 0101/0101:639, Nr. 0101/0101:719, Nr. 0101/0101:1032, Nr. 0101/0101:1039, Nr. 0101/0101:1030, Nr. 0101/0101:631, Nr. 0101/0101:633, Nr. 0101/0101:1091, Nr. 0101/0101:724, Nr. 0101/0101:735, Nr. 0101/0101:718, Nr. 0101/0101:853, Nr. 0101/0101:1063, Nr. 0101/0101:1027, Nr. 0101/0101:1034, Nr. 0101/0101:664, Nr. 0101/0101:646, Nr. 0101/0101:1054, Nr. 0101/0101:1043, Nr. 0101/0101:1025, Nr. 0101/0101:703, Nr. 0101/0101:660, Nr. 0101/0101:672, Nr. 0101/0101:1026, Nr. 0101/0101:1254, Nr. 0101/0101:1011, Nr. 0101/0101:661 ir Nr. 0101/0101:1086) ir valstybinės žemės plotai.

Rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sujungti žemės sklypus į vieną, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus ir suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai.

Projekto brėžinys