Pradėta rengti Teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūra kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkeliu

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪRĄ KARTU SU APIE 4,19 HA TERITORIJA TIES TALINO GATVE IR VAKARINIU APLIKKELIU BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JOS SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėta rengti Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūra kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplikkeliu.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. vasario 19 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-362 „Dėl leidimo rengti Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūrą kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplikkeliu“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. (85) 211 2752.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a. tel. 2112198

Detaliojo plano tikslas: parengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856, dalies korektūrą kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplikkeliu, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Paėmimas visuomenės poreikiams bus vykdomas sklypuose kad. Nr. 0101/0167:1883, kad. Nr. 0101/0167:1986 bei kad.Nr. 0101/0167:1235.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: Pastabos ir pasiūlymai dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo Organizatoriui arba Rengėjui.