Pradėtas rengti Apie 10,6 ha teritorijos prie Z.Gulevič gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 10,6 HA TERITORIJOS PRIE Z.GULEVIČ GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėtas rengti Apie 10,6 ha teritorijos prie Z.Gulevič gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. liepos 17 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2546 „Dėl Apie 10,6 ha teritorijos prie Z.Gulevič gatvės detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. [email protected], projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a. tel. 2112198

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių (I2), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), bendro naudojimo teritorijos (B), visuomeninės paskirties teritorijos (V) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui ir naudojimui bei želdynų plėtrai.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui.