Pradėtas rengti „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas“

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE RYTINĖS MIESTO RIBOS VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS Informuojame, kad pradėtas rengti „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas“. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. gegužės 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1296 „Dėl Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detaliojo plano rengimo organizavimo“. Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756. Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. [email protected], informaciją teikia projekto vadovas Artūras Smaliukas [email protected] – kab. 508. Detaliojo plano uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus. Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.