Pradėtas rengti Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE ŠIAURĖS GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėtas rengti Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013m. spalio 23 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2261 „Dėl pavedimo organizuoti apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a., tel. 2112198.

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, nustatant sklypų tikslinę paskirtį – kita, naudojimo būdu – gyvenamosios teritorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), atskirųjų želdynų teritorijos (E), naudojimo pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), rekreacinės paskirties želdynų (E1) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui.