Pradėtas rengti „Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje“ detalusis planas

Informuojame apie pradėtą rengti „Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje“ detalųjį planą.

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti bendro naudojimo teritorijas, pėsčiųjų/dviračių takų jungtis tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, numatyti teritorijų paėmimą visuomenės poreikiams. Planavimo pagrindas: 2016 m. lapkričio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. 28-674/16-(2.1.13-T1). Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-15 įsakymas Nr. A30-783.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Asta Tiškevičienė tel. (8-5) 211 2752, el. paštas: asta.tiskeviciene@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-5) 211 2759, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui. Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus pateikta kitu pranešimu.