Pradėtas rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas

DĖL RENGIAMO apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano

Informuojame, kad yra rengiamas apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,5 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės  8 d. įsakymas Nr. A30-934/19 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. gegužės 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-34/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros bei kitus žemės sklypus; išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų; nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas; susisiekimo komunikacijų išdėstymas; automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): bus atliekama detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka. Informacija apie atliktą atranką, parengtus atrankos dokumentus ir apie priimtą galutinį sprendimą atlikti arba neatlikti plano vertinimą ir galimybę susipažinti su priimtu sprendimu bus paskelbta atskirai.

Koncepcijos rengimas: rengiama. Apie parengtą koncepciją ir planavimo organizatoriaus pritarimą jai visuomenė bus informuota atskirai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: UAB „Verslo investicijos“, įmonės kodas 302247778, A. Goštauto g. 40B, Vilnius, tel. +37068681252, el.paštas [email protected]

UAB „Sostinės bokštai“, įmonės kodas 304849153, Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel. +37068099036, el.paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius atstovauja AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, pagal 2019-05-08 Sutartį Nr. AKJ-465 (su sutarties išrašu galite susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252).

Detaliojo plano rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, tel. +370 5 230 5500, el. p. [email protected] Informaciją taip pat teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Parengus detaliojo plano sprendinius, bus sudarytos galimybės visuomenei susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais, taip pat bus organizuojama detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija ir viešas svarstymas. Informacija apie parengtą detalųjį planą, galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir viešo svarstymo laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta atskirai.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui, iniciatoriams, iniciatorių atstovui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252), per visą detaliojo plano rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.