Pradėtas rengti „Apie 2 ha teritorijos tarp G.Žemkalnio ir Naujosios gatvių detalus planas“.

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 2 HA TERITORIJOS TARP G.ŽEMKALNIO IR NAUJOSIOS GATVIŲ, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS Informuojame, kad pradėtas rengti „Apie 2 ha teritorijos tarp G.Žemkalnio ir Naujosios gatvių detalus planas“. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. gegužės 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1295 „Dėl Apie 2 ha teritorijos tarp G.Žemkalnio ir Naujosios gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“. Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756. Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, informaciją teikia projekto vadovas Artūras Smaliukas arturas.smaliukas@vplanas.lt – kab. 508. Detaliojo plano uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.