Pradėtas rengti Apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės, Vilniuje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 22,5 HA TERITORIJOS PRIE J.ERETO GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI

GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėtas rengti Apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės, Vilniuje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013m. spalio 22 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2231 „Dėl pavedimo organizuoti apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85) 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a. tel. (85) 211 2198.

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, nustatant sklypų tikslinę paskirtį – kita, naudojimo būdu – gyvenamosios teritorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), naudojimo pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui.