Pradėtas rengti Apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 2,4 HA TERITORIJOS PRIE LIŠKIAVOS GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėtas rengti Apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. balandžio 14 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-827 „Dėl Apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a.

Informaciją teikia architektė Indrė Grabauskaitė, SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, kab. 523, 5a. indre.grabauskaite@vplanas.lt , tel. 86 5253 131;

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui.