Pradėtas rengti Apie 3,8 ha teritorijos prie Žemosios gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ APIE 3,8 HA TERITORIJOS PRIE ŽEMOSIOS GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” pradėjo rengti Apie 3,8 ha teritorijos prie Žemosios gatvės, N.Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą. Susipažinimo su parengtu detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. balandžio 14 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-831 „Dėl Apie 3,8 ha teritorijos prie Žemosios gatvės detaliojo plano organizavimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr.specialistas Benius Bučelis tel. (85) 219 7913.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė.

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2017-10-16 iki 2017-10-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-16-238) bei SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, 5a. 523 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelienė (tel. 85 211 2198).

Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3. antrame aukšte prie salės Nr. 215 nuo 2017-10-23 iki 2017-10-27 imtinai.

Viešas susirinkimas vyks 2017-10-27 14.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3 antrame aukšte, salėje Nr. 215.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai ir pastabos dėl rengiamo detaliojo plano pateikiami planavimo Organizatoriui arba Rengėjui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlyma bei pateikti privalomus priedus.