Pradėtas rengti Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 6,17 HA TERITORIJOS PRIE ŽALIŲJŲ EŽERŲ GATVĖS, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pradėtas rengti Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2014m. gegužės 12 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1078 „Dėl Apie 6,17 ha teritorijos prie Ž.aliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. [email protected], projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a. tel. 2112198, el pastas [email protected]

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos (G1), padalyti sklypus, nustatyti sklypų plotus ir ribas, prijungiant dalį laisvos valstybinės žemės prie suformuotų sklypų.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.