Pradėtas rengti apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ APIE 7,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME,VERKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

 

 

 

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” pradėjo rengti Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą. Susipažinimo su parengtu detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-64 „Dėl Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“.

 

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr.specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519.

 

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85)2112446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė tel. (85)2112198.

 

Detaliojo plano tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

 

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

 

Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2019-04-16 iki 2019-05-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-17-212) bei SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, 5a. 523 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelienė (tel. 85 211 2198).

Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 215 nuo 2019-04-23  iki  2019-05-13  imtinai.

Brėžinį žiūrėti čia: Gulbinai_75ha_DP_

Viešas susirinkimas įvyks 2019-05-13 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, salėje Nr. 215.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

 

Pasiūlymai ir pastabos dėl rengiamo detaliojo plano pateikiami planavimo Organizatoriui arba Rengėjui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus.