Pradėtas rengti bei rengiamas žemės sklypo Laisvės pr. 80B, Vilniaus m. sav. (skl.kad.Nr. 0101/0015:40) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra pradėtas rengti bei rengiamas žemės sklypo Laisvės pr. 80B, Vilniaus m. sav. (skl.kad.Nr. 0101/0015:40) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-11 įsakymas Nr. 30-3345

Rengimo tikslas – įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius ‒ UAB „EMSI“, kodas 120643955 Z. Sierakausko g. 15A-6, Vilnius.

Projekto rengėjas – Žygimantas Romanovas, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.630080, at.Nr.Fp-145, tel.8-610-18957

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Šiuo skelbimu ištaisoma techninė klaida, atsiradusi ŽPDRIS sistemoje automatiškai suformuotame skelbime apie pradedamą rengti projektą (t.y. pataisomas anksčiau klaidingai sistemoje sugeneruotas žemės sklypo kadastrinis numeris ir plotas).

Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriuje arba pas projekto rengėją.