Pradėtas rengti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie pradėtą rengti Vilniaus miesto tarybos 1994-12-27 sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu ir galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimas žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0229), kurio plotas 2,7265 ha ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0228), kurio plotas 1,8128 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr. A30-1354/22, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-04-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:0228) ribas ir plotą jį padalinant, sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-08-10 iki 2022-08-24 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-364; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-08-16 iki 2022-08-23 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-08-25, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://bit.ly/3PCZgyv

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-364) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+Upes

Upes+skl+AR+SPRENDINIAI