Pradėtas rengti Markučių raj. detaliojo plano koregavimas sklype Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97), Rasų seniūnijoje.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

INFORMUOJAME APIE PRADĖTĄ RENGTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO IR SKLYPO SUBAČIAUS G. 77 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU

Planuojamos teritorijos adresas: Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97), Rasų seniūnija, Vilnius.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir esamo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas Nr. 30-1858.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt.

Rengėjas: UAB „UGNA“, projekto vadovė Saulė Kazlauskienė tel. +370 61060803, el. paštas: saule@ugna.lt.

Terminas: iki 2019 m. liepos mėn.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; arba projekto rengėjui: saule@ugna.lt.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus viešai pateikta kitu pranešimu.