Pradėtas rengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 18 (Teritorija tarp Justiniškių, Dociškių, Gileikių gatvių, Pašilaičių seniūnija, Vilnius (apie 0,8410ha)

Pradėtas rengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr.18 sprendinių koregavimas

 

INFORMUOJAME, KAD PRADĖTAS RENGTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TEITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.18 SPRENDINIŲ  KOREGAVIMAS

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „ARKADA“, Įm. k. 144560425, adr.: Gegužių g. 64, LT-78365 Šiauliai; tel: 8-41 510023, el.paštas: arkada@arkada.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Vilniaus archprojektas“, į. k. 120302352, buveinės adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius, tel. Nr. 8 616 26312, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovas – Gintautas Blažiūnas, kvalifikacijos atestatas – Nr. A135.

 

Planavimo  uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu“ 2019 08 08, Nr. A30-1647/19. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-432.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta tvarka.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-432.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Apie parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.

 

 

 

Planuojama teritorija Teritorija tarp Justiniškių, Dociškių, Gileikių gatvių, Pašilaičių seniūnija, Vilnius (apie 0,8410ha).
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu“ 2019 08 08, Nr. A30-1647/19.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Iniciatorius UAB „ARKADA“, įmonės kodas 144560425; Gegužių g, 94, LT-78365 Šiauliai, el. paštas [email protected]
Rengėjas UAB „Vilniaus archprojektas”, į.k.:120302352, adr: Kalvarijų g. 1, Vilnius, el.paštas: [email protected], PV – G.Blažiūnas (atest.A135)
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Apie parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas informacija bus teikiama papildomai
El. pašto adresas Rengėjo kontaktai: [email protected]
Telefono nr. 861626312