PRADĖTAS RENGTI PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO SPRENDINIŲ LIEPKALNIO REKREACINĖJE FUNKCINIO PRIORITETO ZONOJE KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS

PRADĖTAS RENGTI PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO SPRENDINIŲ LIEPKALNIO REKREACINĖJE FUNKCINIO PRIORITETO ZONOJE KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS

RENGIMO PAGRINDAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 30-1049.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informaciją teikia A. Myško-Žvinienė, tel. (8 5) 2112836, el. p.akvile.zviniene@vilnius.lt

RENGĖJAS: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informaciją teikia A.Alūzienė,tel. (85) 2112703, el.p. audrone.aluziene@vplanas.lt

OBJEKTAS: Pavilnių regioninio parko Liepkalnio rekreacinė funkcinio prioriteto zona, Vilnius.

RENGIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: pagrindinis specialiojo plano parengimo tikslas – atlikti Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje sprendinių keitimą. Keitimo uždaviniai – atlikti šios zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą taip: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo / miško parkai) keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio – VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą.

Uždaviniai: nustatyti apie 7 ha ploto teritorijai (NRu) reglamentą, tikslu įrengti 9 keltuvų linijas, vasaros rogučių trasą, rekonstruoti esamą pastatą, nedidinant pastato aukštingumo ir pritaikant maitinimo bei kalnų slidinėjimo aptarnavimo paslaugoms suteikti; nustatyti apie 0,12 ha ploto teritorijai (VRi) reglamentą, tikslu esamą tvenkinį panaudoti vandens talpai, sniegui gaminti; nustatyti vandens telkinio apsaugos juostas;

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI: parengiamasis etapas; rengimo etapas, kuriuo atliekamas esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcijos rengimas), sprendinių konkretizavimas; baigiamasis etapas, kuriame numatomas specialiojo plano sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas ir registravimas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre.