Pradėtas rengti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių keitimas apie 2,2 ha teritorijoje, inicijavimo sutarties pagrindu

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės 2021-09-10 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2793/21 „Dėl leidimo keisti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-11-04 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-104/21.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: keisti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060408), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 ,,Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypusNr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 24, Nr. 25 ir Nr. 26, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (numatant sporto paskirties pastatų statybą), nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”,tel. 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami kiti privalomi ir papildomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas
Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-709), UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktai: tel. 86 9817868.
Susipažinimui su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu būsite informuoti papildomai.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Nuoroda:

programa