Pradėtas rengti sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių keitimas sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:
Šiaulių g. 5-13, Vilnius

El. pašto adresas:
rutagaruckiene@yahoo.com

Telefono nr.:
869979322

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-23

Planuojama teritorija:
Pylimėlių g. 30, 30A ir 30B, plotas 0,2437 ha

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A30-1058/21 „Dėl leidimo keisti sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. gegužės 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-43/21.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Iniciatorius:
privatūs asmenys

Rengėjas:
projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el. paštas:
rutagaruckiene@yahoo.com

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-414) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Bus informuota papildomai

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
Rūta Garuckienė
Vardas, pavarde

Nuoroda:

Esamos+būklės+brėžinys

Skelbimas apie DP rengimą

Skelbimas_Pradedamas