Pradėtas rengti sklypo Rokantiškių k. (kadastro Nr. 0101/0157:1408) detalusis planas

Pradėtas rengti sklypo Rokantiškių k. kadastro Nr. 0101/0157:1408 detalusis planas. Vilniaus m. savivaldybė sutartimi Nr. 042371, A615-183(2.15.1.7-AD4) 2013-12-18 perdavė Ingai Vaišvilienei Mariui Petrauskui, Taurui Bernatavičiui detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. Parengtas detalusis planas, bus eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijoje (Pergalės g. 8, Lt-11201 Vilnius) nuo 2015 08 28 iki 10 14 Visuotinis aptarimas įvyks 2015 10 14 18 valandą, adresu Pamėnkalnio g. 25-12 Vilniuje.

Planavimo organizatorius- Inga Vaišvilienė Marius Petrauskas, Tauras Bernatavičius. Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“. Planavimo vadovas S. Kazlauskienė. Detaliojo planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, pakeisti sklypo žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatant gyvenamosios teritorijos (G) inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) naudojimo būdus, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių (I2) naudojimo pobūdžius, blokuotų vienbučių pastatų užstatymo tipą bei kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus, padalyti į atskirus sklypus. Planavimo terminas 2013-12-18 iki 2016-12-30. Gauti informacija apie detalųjį planą ir teikti planavimo pasiūlymus bei pretenzijas galima telefonu 868672572 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.