Pradėtas rengti sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sklypo Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Informacija apie teritorijų planavimą

2021-07-09

Atliekamas sklypo Sidaronių g. 37, Vilniuje detaliojo plano koregavimas inicijavimo pagrindu.

 

Planavimo pagrindas – Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG156836; 2020-08-14)

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2284 „Dėl sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano (registro Nr. T00078331) sklypo Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti statinių aukštį iki karnizo – altitudė 168,20.

Planavimo organizatorius –  Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planavimo iniciatorius –  Uždaroji akcinė bendrovė „Amirex“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos aikštė 1A, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 604 73239, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros – neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Viešumo procedūros: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) darbo valandomis nuo 2021 m. liepos 26 d. iki 2021 m. rugpjūčio 06 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo UAB ,,Projektavimo sprendimai“ buveinėje Europos aikštė 1A, Vilnius, Justiniškių seniūnijoje Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius, bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-20-531.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt,  TPD Nr. K-VT-13-20-531) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. UAB “Projektavimo sprendimai”

Projektų vadovas

Lauras Paulauskas

 

Nuoroda:

skelbimas

B02 Sprendiniai