Pradėtas rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817) sprendinių koregavimas

Pradėtas rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817) sprendinių koregavimas. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 06 10 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817) sprendinių koregavimą“ Nr. A30-1704, bei jo 2016 06 21 pakeitimas Nr. A30-1812, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 patvirtinto sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sprendinių koregavimą keičiant sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266, Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir ribas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo R. Mockus, tel. 85 2112 641. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „VM Valda“, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. 869975508 Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „A, Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867, el.p. [email protected], proj. vad. D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-10- 03 iki 2016-10-17 imtinai UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką.