Pradėtas rengti Sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie pradėtą rengti „Sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221)“ detalųjį planą.

Planavimo tikslas: Patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto Įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-mečiui paminėti 2018 metais“;

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-19 įsakymas Nr. 30-2385.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected];

kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Karolis Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: [email protected].

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus pateikta kitu pranešimu.