Pradėtas rengti sklypų (kadastro nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje detaliojo plano sklypui Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1427) keitimas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI APIE 0,1065 HA DETALIOJO PLANO KEITIMĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS Informuojame, kad pradėtas rengti sklypų (kadastro nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje detaliojo plano sklypui Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1427) keitimas. Planavimo pagrindas: 2014 11 28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-3562 „Dėl leidimo keisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinius inicijavimo pagrindu“. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. (85) 211 2752. Plano rengėjas: UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius LT-03105, tel. (85) 216 3867, el. paštas [email protected], proj. vadovas A. Vyšniauskas. Planavimo uždaviniai:pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 30-1296 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. (kadastro Nr. 0101/0167:1427) sprendinius inicijavimo pagrindu, panaikinant šiuo detaliuoju planu nustatytą apribojimą, kad statybos reglamentai turi būti numatomi kartu su gretimu, besiribojančiu kraštine 1-2, sklypu, bei, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, nustatant užstatymo intensyvumą, tankumą, auštingumą ir užstatymo ribas. Planas rengiamas ir viešinamas bendra tvarka. Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui