Pradėtas rengti teritorijos tarp Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus ir Benediktinų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šv. Ignoto g. 9

 

Planuojama teritorija:
Teritorija tarp Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus ir Benediktinių gatvių

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 30-596

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Iniciatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Rengėjas:
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
2021-07-01 d. iki 2021-07-16 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-391), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu, darbo dienomis, teikia projekto vadovas Vladas Treinys tel. 8-698 79439 ir el. paštu vladas.treinys@vplanas.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimas – supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka

Nuoroda:

VP20_33_Sprendiniai

VP20_33_Aiškinamasis+raštas