Pradėtas rengti teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6.

Pradėtas rengti teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 07 22 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Saulenių g. 6“ Nr. A30-2115, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2016 07 22 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1416. Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 30-478 „Dėl teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Saulenių g. 6, kadastro Nr. 0101/0048:1052) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą į atskirus sklypus viename iš jų nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo pobūdį, o dviejuose – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo pobūdį. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo J. Bernatavičienė, tel. 85 2112 756. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Vladimiras Kornickis, asmens kodas 33906010323, Saulenių g. 6-2, Vilnius. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „A, Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867, el.p. archd@takas.lt, proj. vad. D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-10- 03 iki 2016-10-17 imtinai UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką