Pradėtas rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr.2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradėtą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr.2 (kadastro  Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (el. paštu savivaldybe@vilnius.lt).

 

Įsakymo tekstas

Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa

Teritorijos schema