Pradėtas rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradėtą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (el. paštu savivaldybe@vilnius.lt).

 

Įsakymo tekstas

Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa

Teritorijos schema