Pradėtas rengti žemės sklypo Filaretų g. 87B, Rasų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vilniaus miesto savivaldybei PRANEŠIMAS 2015-03-26 Prašau įdėti žemiau nurodytą tekstą į Vilniaus miesto savivaldybės internetinį tinklapį apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus m., Rasų sen., Filaretų g. 87B Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Rasų sen., Filaretų g. 87B., kad. Nr. 0101/0046:39 formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo pagrindas – įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0046:39) formavimo ir pertvarkymo projektą išduotas 2014-11-13, Nr. 30-3379. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai išduoti Nacionalinės žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2014-11-21, Nr.49SDŽ-(14.49.22.)-775 bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2015-01-26 Nr.A648-48. Projekto tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo Organizatoriai – Vilniaus m. savivaldybė Iniciatorius – Alfred Kurkul Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 865556535, el. paštas: jurate@geobaltija.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn 10 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. kovo 26 – balandžio 10 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius. Proj.Autorė Jūratė Ciesiūnaitė