Pradėtas rengti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Vytauto g. 15(kad. Nr. 0101/0053:55 ir 0101/0053:56)

DĖL RENGIAMO ŽVĖRYNO PIETINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPUOSE VYTAUTO G. 15

 

Informuojame apie rengiamą Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimą sklypuose Vytauto g. 15 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: žemės sklypai kadastriniu Nr. 0101/0053:55 ir 0101/0053:56 adresu Vytauto g. 15, Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje; bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,9832 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A30-1050/20 „Dėl leidimo keisti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Vytauto g. 15 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. gegužės 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-32/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V „Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklypuose Vytauto g. 15 (kadastro Nr. 0101/0053:55, kadastro Nr. 0101/0053:56), kurio tikslas – sujungti sklypus, pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: įvertinti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, išsaugoti vertingus teritorijos želdinius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2573, el. p. dovile.eidukaite@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Wealthgrow“, į/k 305049050, J. Basanavičiaus g. 26, 03244 Vilnius, kontaktinis tel. +37068680284.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-299) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.

Planuojama teritorija žemės sklypai kadastriniu Nr. 0101/0053:55 ir 0101/0053:56 adresu Vytauto g. 15, Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje; bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,9832 ha.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A30-1050/20 „Dėl leidimo keisti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Vytauto g. 15 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. gegužės 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-32/20.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Iniciatorius UAB „Wealthgrow“, į/k 305049050, J. Basanavičiaus g. 26, 03244 Vilnius, kontaktinis tel. +37068680284
Rengėjas UAB „Senojo miesto architektai“, į/k 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius. Projekto vadovė – Diana Sabaliauskienė.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-299) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.