Pradėtas rengti „Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas, žemės sklypo Kęstučio g. 39, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0039:1330) ribose“ teritorijų planavimo dokumentas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie pradėtą rengti „Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas, žemės sklypo Kęstučio g. 39, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0039:1330) ribose“ teritorijų planavimo dokumentą.

 

Planavimo tikslas: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Kęstučio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0039:1330) žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, užstatymo tankį ir statinių aukštį, nustatant užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijų planavimo procesą;

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-25 įsakymas Nr. A30-251.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected];

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė tel. (8-5) 211 2573, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano iniciatorius: UAB „Ryto vėjas“, Kęstučio g. 39, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas Giedrius Bireta, Olandų g. 54-25, LT-01212 Vilnius, tel. 8 685 39795, el. paštas: [email protected].

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/arba projekto rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus pateikta kitu pranešimu.